Sistemul de Managemt

Sistemul de Management integrat

SOFTVISION a obținut în 2011 certificarea sistemului de management integrat: Sistemul de management al calității (ISO 9001) și Sistemul de management al securității informației (ISO 27001), în urma auditului efectuat de firma NQA.

Sistemul de Managemt Sistemul de Managemt
Sistemul de Managemt

ISO 9001

Prin certificare ISO 9001 SOFTVISION asigură că:
  • .principalul obiectiv al companiei îl reprezintă calitatea (calitate definită ca respectarea cerințelor clientului pentru toate produsele furnizate).
  • .toate aspectele companiei (performanțele proceselor, competența personalului, produsele, serviciile) se îmbunătățesc în mod continuu.
  • .activitatea companiei este organizată conform standardelor europene în domeniu și orice produs respectă cerințele de calitate impuse.

ISO/CEI 27001

  • . Standardul ISO 27001 este recunoscut pe plan internațional ca fiind cel mai utilizat set de bune practici, menite să asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației. Acesta oferă garanția unui sistem de securitate adecvat documentat, implementat și menținut la toate nivelele, având în vedere următoarele:
  • . securitate fizică
  • . securitatea personalului
  • . securitatea operațională
  • . manipularea, procesarea și transmiterea informațiilor (pe orice suport sau mijloc)
  • . planificarea, modificarea, acceptanța, reutilizarea și scoaterea din funcțiune a sistemelor informaționale, protecția anti-virus, anti-interceptare, anti-intruziune etc.
Sistemul de Managemt
Sistemul de Managemt
Sistemul de Managemt

NQA este unul din cei mai importanți actori de pe piața firmelor de certificare, având în portofoliu referințe importante ca: Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin, DHL, Canon, LG, fiind recunoscut în întreaga lume ca un centru de excelență în servicii de certificare independentă.